top of page

UNDERSØGELSER

OG UDREDNING

  • Kognitiv undersøgelse med WAIS, WISC og andre kognitive screeningsredskaber

  • Projektive undersøgelser med CAT, TAT eller Roarschach, som opgøres med Exner-systemet

  • Selvrapporteringsskemaundersøgelser

  • Samtaler med barnet/den unge

  • Inddragelse af forældre, lærere eller pædagogers observationer og tidligere beskrivelser af barnets         udvikling, vurdering af de foranstaltninger, der tidligere har været omkring barnet

 

Undersøgelsen kan enten foregå hos jer, hvis I har passende, rolige og uforstyrrede rammer, eller den kan foregå i min praksis i Roskilde.

Med undersøgelsen følger en fyldig rapport med alle delresultater af de enkelte tests, en beskrivelse af nuværende status og fyldige forslag til handleplan indenfor undervisning og behandling fremover.

Som regel vil undersøgelsen foregå i samarbejde med forældre, evt skole, og evt sagsbehandler.

Undersøgelsen vil også slutte af med en fremlæggelse for forældrene.

Undersøgelse i forbindelse med jobcentrets vurdering:

Sagsbehandler er den, som bestiller undersøgelsen og definerer hvad der skal undersøges. Der vil blive skrevet en rapport på baggrund af undersøgelsen, og undersøgelsen fremlægges for deltageren

bottom of page