top of page

KURSER OG UDDANNELSE

Ud over min undervisning på diverse uddannelser har jeg afholdt mange kurser for lærere, pædagoger og andre professionelle, som vil udvikle deres viden og handlemuligheder.

Mit udgangspunkt er at se barnet og den unge ud fra et udviklingsperspektiv, hvor professionelle kan udgøre en radikal ændring af barnets og familiens udvikling. Mit udgangspunkt er et ressource- og relationsorienteret syn på voksnes intentioner om at ville barnet det bedst.

Jeg har en stor portion af viden og undersøgelser at trække på i forbindelse med kurser og kan skræddersy et kursus til netop jeres skole- eller dagtilbud til en rimelig pris.

Kursusindhold kan fx være

  • Børn og unge med ADHD, Autisme eller andre diagnoser

  • Konflikthåndtering

  • Forskellige former for problemadfærd hos børn

  • Samarbejde med vanskelige forældre

  • Unge med misbrug, kriminalitet og omsorgssvigt

bottom of page