top of page

Baggrund

IMG_6003 2_edited.jpg
Uddannelser

Cand.Pæd.Psyk

 • Autoriseret psykolog via Dansk Psykologforening

 • Specialistgodkendt af Dansk psykologforening i Klinisk Børnepsykologi

 • Supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening i Klinisk Børnepsykologi

 • Lektorgodkendt af undervisningsministeriet til undervisning i psykologi på videregående uddannelser og universiteter

Jeg har særlige kompetencer og særlig interesse for at arbejde med:
 • Børn, unge og voksne med angst, stress og depression

 • Børn, unge og voksne med traumer forårsaget af forskellige former for overgreb

 • Børn, unge og voksne med psykiatriske diagnoser, herunder spiseforstyrrelser

 • Børn, unge og voksne med selvværdsproblematikker

 • Unge og voksne med eksistentielle dilemmaer

 • Børn, unge, voksne og familier med indvandrer- eller migrationsbaggrund

 • Familier med et barn med forskellige former for handicaps

Erfaringsområder

SKOLER OG INSTITUTIONER

Tidligere psykolog på PPR, på Amtsspecialskoler, skoledagbehandlingsskoler, og på døgninstitutioner

FAMILIETERAPEUTISK ERFARING

Familieterapi med børn, unge og forældre. Er uddannet på Marlborough Familycenter i London.

SAMTALETERAPEUTISK ERFARING

Med børn, unge og voksne.

ERFARING MED UNDERVISNING, VEJLEDNING OG KURSER

Tidligere Lektor og underviser i psykologi og specialpædagogik gennem 15 år på læreruddannelsen, voksenunderviseruddannelsen socialrådgiveruddannelsen (klassisk og internatial/interkulturel) samt på diverse diplomuddannelser. Har desuden været oplægsholder på større konferencer om udsatte børns udvikling

bottom of page