top of page

Supervision

Individuel supervision

 

Supervision for psykologer

  • Supervision med henblik på at opnå autorisation

  • Supervision med henblik på at blive specialist i Klinisk Børnepsykologi

  • Supervision af supervisionsforløb

Pædagogisk Psykologisk supervision for lærere, pædagoger og andet personale, som arbejder med børn, unge og familier

Sagssupervision 
Supervision til behandlere, sagsbehandlere og andet personale, som arbejder med forskelligere former for myndighedsansvar

Gruppesupervision

 

Reflekterende team
En supervisant har en sag eller en problemstilling på. Først interviewes supervisanten, hvorved sagen/problemstillingen fremlægges. Herefter reflekter kollegerne og til sidst evaluerer supervisanten på refleksionerne og udvælger eventuelt, hvilke handlinger, der skal ske.

Refleksionsrunder
En sag eller en problemstilling kan tages op som refleksionsrunder med nogle udvalgte temaer.

Rådgivning og vejledning
Fremlæggelse af en sag, som I ønsker supervisors vejledning eller rådgivning omkring.

Jeg følger udgangspunkt Psykologforeningens takster, men kan altid kontaktes for en samlet pris for et forløb.

bottom of page